Υπευθυνότητα 2018-01-09T20:30:29+00:00

Το Pearls Center δίνει μεγάλη σημασία στην προστασία του περιβάλλοντος και στο σεβασμό απέναντι στους φυσικούς πόρους. Ως μέλος του Australian South Seas Pearls, συνεργάζεται αποκλειστικά με παραγωγούς που μοιράζονται τις ίδιες αρχές και ανησυχίες με εμάς.

Αυστραλιανά μαργαριτάρια της Νότιων Θαλασσών

Τα μαργαριτάρια των νοτίων θαλασσών καλλιεργούνται σε αγαστή συνεργασία με τη φύση. Η παραγωγή τους λειτουργεί σύμφωνα με τον Pearling Code of Practise, ο οποίος εξασφαλίζει την ελάχιστη δυνατή διαταραχή στο φυσικό περιβάλλον.

Εκτεινόμενες από τη χερσόνησο Cobourg βορειοανατολικά του Darwin έως το Dampier στη Δυτική Αυστραλία, οι απομακρυσμένες τοποθεσίες παραγωγής των μαργαριταριών της Αυστραλίας, έχουν επιλεγεί προσεκτικά για το παρθένο περιβάλλον τους, το οποίο δεν έχει προσβληθεί από ρύπανση. Αυτές οι περιοχές παρέχουν τις βέλτιστες συνθήκες για τα pinctada maxima να παράγουν τα καλύτερα μαργαριτάρια στον κόσμο. Πολλά από τα αγροκτήματα βρίσκονται σε ή κοντά σε εθνικά πάρκα, θαλάσσια πάρκα και εδάφη των Αβοριγίνων.

Οι παραγωγοί μαργαριταριών που συνεργαζόμαστε ξεπερνούν σε προσοχή ακόμα και τις ποιο αυστηρές απαιτήσεις της αειφόρου ανάπτυξης του νόμου της Αυστραλίας για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας (1999).

Ως αποτέλεσμα του καλού συστήματος ποσοστώσεων της Αυστραλίας και της ύπαρξης ενός απομονωμένου και παρθένου περιβάλλοντος, η Αυστραλία διαθέτει σήμερα τις τελευταίες φυσικές φάρμες παραγωγής των άγριων στρειδιών με μαργαριτάρια του κόσμου.

Λόγω αυτών των ισχυρών μέτρων διατήρησης της ισορροπίας του περιβάλλοντος, οι φυσικές φάρμες μαργαριταριών της Αυστραλίας είναι ανέγγιχτες από την ανθρώπινη υπερεκμετάλλευση για περισσότερο από έναν αιώνα. Με προσεκτική διαχείριση των αποθεμάτων άγριων στρειδιών και σεβασμό στο υδάτινους πόρους, η περιβαλλοντική ευθύνη ήταν πάντα αναπόσπαστο στοιχείο των παραγωγών της Αυστραλίας. Δεν είναι απλά τυχαίο ότι εκεί ανακαλύπτονται ακόμα και σήμερα τα φυσικά μαργαριτάρια με την υψηλότερη ποιότητα στον κόσμο.